Wat is de minor Junior R&D?

Minor Junior R&D Wanneer je ambitieus bent en denkt dat het onderwijs effectiever, uitdagender en aantrekkelijker kan dan het nu is, dan is deze minor wellicht iets voor jou. R&D staat voor Research & Development. Bij R&D gaat het om het

Ik ben student

Wat levert het volgen van deze minor je op? Deze minor is een zogenaamde X-Honours minor.  X-Honours geeft studenten de mogelijkheid om over grenzen heen te kijken, om aan uitdagende projecten te werken en onverwachte samenwerkingen aan te gaan met

Ik ben opdrachtgever

Opdrachtgevers voor de minor Junior R&D kunnen zijn: (hoge)scholen, musea of (culturele) instellingen. Enkele voorbeelden: U bent lid van een projectteam Universal Design for Learning (UDL). Het gehele projectteam wil een online course laten ontwikkelen om de basisbeginselen van UDL

Learning Outcomes:

In een multidisciplinair team ontwerp en ontwikkel je - op basis van een authentieke opdracht uit de educatieve sector – een Innovatietraject waarin (e-)didactiek en/of Blended Learning een belangrijke rol speelt . Op grond van een door de opdrachtgever goedgekeurd projectplan en bronnen- en doelgroeponderzoek ontwikkel je een prototype dat je minimaal één keer tussentijds test bij de doelgroep. Op basis van de testgegevens lever je tot slot het eindproduct tot volle tevredenheid van de opdrachtgever op. Een online portfolio waarin je beschrijft hoe je in het gehele proces aan de relevante competenties hebt gewerkt en de benodigde kennis en skills hebt verworven vormt de basis voor het afrondende assessment.